Değerli meslektaşlarım,

Yıllardır Jinekolojik endoskopiye gönül veren siz değerli meslektaşlarımla birçok ulusal ve uluslararası toplantılarda, sempozyumlarda ve çeşitli bölgesel workshop çalışmalarında bir araya geldik ve bilgi, beceri ve deneyimlerimizi geliştirme fırsatları bulduk. Ve şimdi, bu alanda faaliyet gösteren meslektaşlarımızın kendilerini geliştirebilmeleri ve bilgi paylaşımında bulunabilmeleri için bir platform oluşturuyorum.

Günümüz jinekolojik cerrahisinde endoskopik yöntemlerin hastalarımıza sağladığı avantajlar tartışılmaz şekilde kabul edilmiştir. Bu nedenle ülkemiz vatandaşlarına sağlık hizmeti sunan biz jinekolojik cerrahların da endoskopik cerrahi uygulama becerilerini geliştirmesi gerekmektedir. Bu yolla hastalarımıza daha iyi ve kaliteli sağlık hizmeti sunulabileceği kesindir. Ayrıca, endoskopik cerrahi alanındaki yeni teknikler ve teknolojik gelişmeler hakkında da bilgi, beceri ve deneyimlerimizi de arttırmamız gerekliliği yadsınamaz bir gerçek olarak ortaya çıkmaktadır.

Bu bağlamda, yıl içerisinde farklı dönemlerde kadavra ve canlı denek - wet lab çalışmaları ile çeşitli simülasyon uygulamaları yapılacak, genç cerrahlar tecrübeli cerrahlarla birebir çalışma fırsatı bulacak ve bu becerilerini geliştirebileceklerdir.

Bu eğitim programları ve uygulamalar eşliğinde daha interaktif bir öğrenme, çalışma ve tecrübe ortamı yakalayacak ve tüm laparoskopik ve robotik becerilerinizi öğrenme ve geliştirme fırsatı bulacaksınız.

Yapacağım tüm workshop, aylık eğitim programları, bilimsel toplantı, kurs ve kongrelerle ilgili güncel bilgiler ve anlık bilgilendirmelere bu web sitesi aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Endoskopi dolu günler dilerim.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Fatih Şendağ

Prof. Dr. Fatih Şendağ’ın ilkleri

Türkiye’de ilk kez tek delikten (single port) laparoskopik histerektomi operasyonunu gerçekleştirmiştir.

Türkiye’de ilk kez, dünyada da ilklerden olan tek delikten (single port) robotik histerektomi operasyonunu gerçekleştirmiştir.

Türkiye’de ilk defa laparoskopide sanal gerçeklik eğitimini başlatmıştır.

Türkiye’deki ilk Jinekolojik Endoskopi Eğitim Programlarını başlatmıştır.

Türkiye’deki ilk jinekolojik robotik cerrahi eğitim programlarını başlatmıştır.

Prof. Dr. Fatih Şendağ kimdir?

Jinekolojik Endoskopi Derneği (JED) Başkanı

Ortadoğu Jinekolojik Endoskopi Derneği (MESGE) Başkanı

Avrupa Jinekolojik Endoskopi Derneği Bilimsel Kurul Üyesi

Amerika Jinekolojik Endoskopi Derneği Danışma Kurulu Üyesi

7. Avrupa Jinekolojik Robotik Cerrahi Kongresi Başkanı

Türk Jinekoloji Obstetrik Derneği Yönetim Kurulu Saymanı

Albümyap.com